6 دی

برگزاری آزمون برای ثبت نام زودهنگام (تک مرحله‌ای)

Location: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی صنایع

در این بوت کمپ، ابتدا از افرادی که ثبت نام اولیه را انجام داده اند، آزمونی در سطح استاندارد گرفته خواهد شد و در صورت کسب حد نصاب در این آزمون، پذیرفته شدگان ظرف یک هفته به مصاحبه دعوت می شوند و در صورت کسب قبولی در مصاحبه، ثبت نام نهایی از شرکت کنندگان به عمل خواهد آمد.

ما در رایاکالج به منظور سهولت خاطر مراجعه کنندگان، در دو نوبت به تاریخ های 6 دی ماه و 4 بهمن ماه اقدام به برگزاری آزمون می کنیم تا مطمئن شویم همه افرادی که علاقه به شرکت در بوت کمپ دارند، فرصت شرکت در فرآیند ثبت نام را داشته باشند. اگر در نوبت اول آزمون شرکت کنید و در مصاحبه نمره قبولی را کسب کنید، ثبت نام شما با 250 هزارتومان هدیه از طرف رایاکالج همراه خواهد بود و برای شرکت در بوت کمپ تنها  600 هزار تومان پرداخت خواهید کرد.

اشتراک اجتماعی